icon icon icon icon
Sarika

Sarika

Indian television actor /

05 Dec 1950


About Articles

Sarika Biography

Sarika Thakur, better known as Sarika, is an Indian actress

Work Profile