icon icon icon icon
Home Celebrity Anjum Farooqi
Anjum Farooqi

Anjum Farooqi

17 Aug 1981

Official :

Mail

Anjum Farooqi Biography

Anjum Farooki is an Indian television actress

Work Profile