icon icon icon icon
Home Karishma Kotak
Karishma Kotak

Karishma Kotak

26 May 1985


About Articles

Karishma Kotak Biography

Karishma Kotak is a British Indian model, actress and TV presenter.

Work Profile