icon icon icon icon
Home Celebrity Meeta Vasisht
Meeta Vasisht

Meeta Vasisht

02 Nov 1967


About Articles

Meeta Vasisht Biography

Mita Vashisht is an Indian television, film and theatre actress

Work Profile