icon icon icon icon
Home Sadhika Randhawa
Sadhika Randhawa

Sadhika Randhawa


About Articles

Sadhika Randhawa Biography

Saadhika Randhawa, also known as Saadhika, is an Indian actress. Saadhika made her debut in 1997 with Saawan Kumar's "Salma Pe Dil Aa Gaya" opposite Ayub Khan

Work Profile