icon icon icon icon
Home Celebrity Prithvi Sankhala
Prithvi Sankhala

Prithvi Sankhala

Starcast /


About Articles

Prithvi Sankhala Biography

Prithvi Sankhala is an Indian television actress.

Work Profile