icon icon icon icon
Home Celebrity Krutika Desai Khan
Krutika Desai Khan

Krutika Desai Khan

Starcast /

23 Feb 1968

Official :

Mail

Krutika Desai Khan Biography

Krutika Desai Khan, who sometimes also spells her name as Kruttika Desai, is a popular Indian film, theater and television actress

Work Profile