Karan Singh Chhabra gets Shah Rukh Khan's Magical hug at CM Eknath Shinde's Residence